درجه های سنگ خوردگی شیشه اتومبیل؟

در این متن به بررسی درجه های سنگ خوردگی شیشه اتومبیل می پردازیم و بیان می کنیم که آسیب به شیشه ی جلو اتومبیل می تواند از نوع چشم گاوی، ستاره ای و یا ترکیبی باشد و در این موارد معمولا ترمیم سنگ خوردگی  شیشه جلو اتومبیل می تواند گزینه ی مناسبی باشد.

 

برای بسیاری از رانندگان پیش  آمده است که در هنگام رانندگی سنگی به شیشه ی اتومبیل شان برخورد نموده است و باعث ایجاد ترک و جای سنگ خوردگی بر روی شیشه ی اتومبیل شده است.

اگر سنگ به شیشه اتومبیل برخورد نماید و منجر به ترک شیشه شود، در بعضی از موارد قابل ترمیم است.

ترمیم سنگ خوردگی شیشه

ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل

در ادامه به بررسی ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل می‌پردازیم. اگر سنگ خوردگی شیشه از نوع سنگ خوردگی ستاره‌ای، چشم گاوی و  یا ترکیبی از آن ها باشد. ترمیم ترک خوردگی شیشه بدون تعویض شیشه امکان پذیر است. به طور کلی هرچه ترک و یا سنگ خوردگی شیشه اتومبیل بزرگتر باشد ترمیم سنگ خوردگی شیشه سخت‌تر می‌شود و هزینه ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل بیشتر و احتمال دید آن بعد از ترمیم بیشتر خواهد بود. اگر کار ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل به موقع صورت گیرد، محل سنگ خوردگی شیشه ۷۰% محو  می شود و ۹۹ درصد از پیش روی آن جلوگیری می‌شود . در صورتی که شیشه ی جلو اتومبیل در بازار وجود نداشته باشد و یا تعویض آن بسیار هزینه بر باشد، تنها راه موجود ترمیم شیشه ی اتومبیل است، در غیر این صورت تعویض می تواند نتیجه ی بهتری در بر داشته باشد.

نوشته های مرتبط