۱۲

ارد

درجه های سنگ خوردگی شیشه اتومبیل؟

در این متن به بررسی درجه های سنگ خوردگی شیشه اتومبیل می پردازیم و بیان می کنیم که آسیب به شیشه ی جلو اتومبیل می تواند از نوع چشم گاوی، ستاره ای و یا ترکیبی باشد و در این موارد معمولا ترمیم سنگ خوردگی  شیشه جلو اتومبیل می تواند گزینه ی مناسبی باشد.   برای بسیاری از […]