۰۵

آبا

رفع ماتی شیشه اتومبیل

رفع ماتی چراغ جلو اتومبیل های خارجی ترمیم شکستگی شامل سنگ خوردگی و ترک خوردگی شیشه اتومبیل های سنگین و سبک حتی بعضی از شیشه های ساختمانی توسط اشعه UV ( ماورا بنفش ) این خدمات توسط پولیشهای مخصوص انجام می گردد . خدمات فوق به صورت سیار در محل مورد نظر شما مشتریان عزیز ارائه می […]