۰۳

بهم

فروش دستگاه ترمیم شیشه

شاید بتوانید بدون مراجعه به تعمیرگاه، شکاف یا ترک ایجاد شده روی شیشه جلوی خودرو را تعمیر کنید. روز خوبی است. خورشید درخشان، ترافیک در حال حرکت است و هیچ دغدغه‌ای ندارید، اما ناگهان یک ضربه محکم روی شیشه جلوی خودرو فرود می‌آید! حالا یک ترک به اندازه یک سکه دویست تومانی در شیشه جلوی خود دارید. […]

۰۷

دی

دستگاه ترمیم شیشه اتومبیل

اگر دقت کرده باشید روی شیشه خودرو علایمی نیز وجود دارد. به مجموعه علایم و نوشته هایی که روی شیشه درج شده اند Logo یا Bog می گویند. از میان این علایم و نوشته ها ، برخی مربوط به نام و علامت شرکت تولید کننده و علامت ها و حروف بخصوصی نیز به منظور معرفی استانداردها و[…]