۰۵

آبا

سرمایه گذاری در ترمیم شیشه اتومبیل

فروش دستگاه ترمیم سنگ خوردگی و ترک خوردگی ما مفتخریم با ارائه این سیستم (فروش دستگاه ترمیم سنگ خوردگی و ترک خوردگی) سهم کوچکی در اشتغال زایی داشته باشیم. شما می توانید با سرمایه گذاری متناسب با توان مالی خودشغلی با درآمد مکفی داشته باشید. حداکثر سرمایه گذاری برای خرید دستگاه ترمیم شیشه ۲ میلیون تومان تا[…]