خدمات ترمیم شیشه سورین

 

ما مفتخریم اطلاعات ترمیم شیشه را به صورت صحیح و صادقانه در اختیار   شما مشتریان عزیز قرار می دهیم.

در ترمیم سنگ خوردگی ها شکل ظاهری سنگ خوردگی بعد از ترمیم بنا   به  شدت سنگ خوردگی و نوع شیشه شما حداکثر تا ۹۰%برطرف می   گردد.

 •     در ترمیم ترک خوردگیها شکل ظاهری ترک بستگی به زمان ترک  خوردگی، طول ترک و نوع شیشه شما حداکثر تا۸۰% برطرف می گردد.
 •     در مورد ترک خوردگیها استاندارد طول ترک برای ترمیم حداکثر ۱۸ اینچ یا  حدودا ۴۷ سانتیمتر می باشد.
 •     بعد از ترمیم سنگ خوردگیها و ترک خوردگیها استحکام شیشه به حالت  اولیه برمی گردد و عدم پیشروندگی آن بعد از ترمیم تا ۱۰۰% تضمین می  گردد.
 •     برای ترمیمهای انجام شده روی شیشه اتومبیل شما برگه معاینه فنی  صادر می گردد.
 •  
 •     ترکهایی که از عمر آنها زیاد گذشته باشد شکل ظاهری آن تغییر چندانی نخواهد کرد ولی انعکاس نور ترک برطرف شده و از پیشروندگی ترک جلوگیری می گردد.
 •     زمان شکستگی در مورد سنگ خوردگیها تاثیر چندانی روی در صد محو شدگی آنها ندارد.
 •     نحوه ترمیم سنگخوردگی و ترک خوردگیها به این صورت می باشد:
 • پلیمر یا رزین مخصوص ترمیم توسط انژکتورها به داخل محل آسیب دیده شده تزریق می گردد و بعد از تزریق کامل بواسطه تابش اشعه ماوراء بنفشرزینها سخت تر می گردد بطوریکه بعد از ترمیم استحکام شیشه بحالت اولیه باز می گردد.
 • توصیه های قبل از ترمیم:
 • به شما مشتریان عزیز پیشنهاد می گردد قبل از ترمیم شیشه حتی المقدور از حرکت دادن اتومبیل خود اجتناب نمایید زیرا باعث پیشروی سنگ خوردگی یا ترک خوردگی شیشه شما می گردد.
 • از شستن شیشه یا استفاده از کولر در تابستان و بخاری در زمستان خودداری نمایید.
 • از قراردادن شیشه اتومبیل خود در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
 • دلایلی که مشتریان ترمیم شیشه را به تعویض شیشه ترجیح می دهند:
 •     امکان از آب بندی خارج شدن شیشه؛
 •     هزینه مناسب ترمیم شیشه نسبت به هزینه های گزاف تعویض شیشه؛
 •     بهم خوردن فابریکی  شیشه