۱۲

ارد

لوازم ترمیم ترک خوردگی شیشه اتومبیل

ترمیم ترک خوردگی شیشه اتومبیل یکی از خدمات مدرن و منحصر به فردی است که خیلی از مالکین خودروها آشنایی چندانی با آن ندارند. ترمیم شیشه دقیقاً همان عملی است که موجبات پیشگیری از گسترش ترک و شکستگی شیشه را فراهم آورده و در نتیجه باعث محو شدگی ترک یا سنگ خوردگی و زیباتر شدن ظاهر شیشه […]

۱۲

ارد

کیفیت شیشه اتومبیل را بهتر، و از قبل بشناسید

آیا می دانستید کیفیت شیشه اتومبیل در صنعت خودرو سازی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است؟ آیا می دانید یک درصد قیمت خودروهای مختلف به کیفیت شیشه های آن بستگی دارد؟ از آنجایی که ذات شیشه اتومبیل، امنیت بالای سرنشینان را دربر دارد از این رو توجه به کیفیت و مرغوبیت در کنار ظرافت و حساسیت[…]

۱۲

ارد

با هزینه کم شیشه اتومبیل خود را ترمیم کنید

آیا میدانید با هزینه کم میتوان شیشه اتومبیل ترک خورده را ترمیم کرد؟ آیا به راستی ترک خوردگی و سنگ خوردگی شیشه ماشین قابل ترمیم است؟ چند سالی است که از ظهور فناوریهای پیشرفته و استفاده از دستگاههای مخصوص ترمیم شیشه ماشین در جهت رفع ترک خوردگی شیشه خودروهای مختلف میگذرد. اگر چه چنین ترمیمی برای هر[…]