۲۱

مهر

پیج اینستاگرام ترمیم شیشه‌ی اتومبیل سورین

اطلاعات مرتبط با پیج اینستاگرام ترمیم شیشه‌ی اتومبیل سورین شیشه‌های خودروها به دلایل مختلفی دچار ترک خوردگی و آسیب می‌شوند. این ترک خوردگی ممکن است حاصل از سوانح مختلفی مثل تصادف، خوردن سنگ به شیشه‌ها و یا شرایط آب و هوایی و سرمای شدید هوا باشد. به طور کلی ترک حاصل از این سوانح باید سریع تعمیر […]

۲۱

مهر

اطلاعات مرتبط با قیمت ترمیم ترک خوردگی شیشه اتومبیل

عوامل موثر بر قیمت ترک خوردگی شیشه اتومبیل خودروها از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که حضور هر یک از این اجزاء در سیستم خودرو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به همین دلیل باید در حفظ و نگهداری خودروهاو جلوگیری از بروز آسیب برای قطعات مختلف آن تلاش کرد. در شرایط مختلف ممکن است اتفاقات گوناگونی سبب[…]

۱۲

ارد

با هزینه کم شیشه اتومبیل خود را ترمیم کنید

آیا میدانید با هزینه کم میتوان شیشه اتومبیل ترک خورده را ترمیم کرد؟ آیا به راستی ترک خوردگی و سنگ خوردگی شیشه ماشین قابل ترمیم است؟ چند سالی است که از ظهور فناوریهای پیشرفته و استفاده از دستگاههای مخصوص ترمیم شیشه ماشین در جهت رفع ترک خوردگی شیشه خودروهای مختلف میگذرد. اگر چه چنین ترمیمی برای هر[…]